2005 Chevrolet Impala

Year: 
2005
Make: 
Chevrolet
Model: 
Impala
Profit: 
$325
randomness