1972 Chevrolet Blazer: Blue

Year: 
1972
Make: 
Chevrolet
Model: 
Blazer: Blue
Profit: 
$-435
randomness