1968 Chevrolet C10

Year: 
1968
Make: 
Chevrolet
Model: 
C10
Profit: 
$-101