1956 Chevrolet 3100

Year: 
1956
Make: 
Chevrolet
Model: 
3100
Profit: 
$3,200