1961 Chevrolet IMPALA

Year: 
1961
Make: 
Chevrolet
Model: 
IMPALA
Profit: 
$3,625
randomness